woensdag 2 november 2011

Selling your pictures? Ook je foto's verkopen?

Shutterstock 
Naar mijn mening is Shutterstock voor de fotograaf per saldo het beste internationaal werkende stockfotobureau! Ik heb er nu een half jaar ervaring mee en genereer er beslist de meeste omzet. Men is wel heel kritisch op aangeleverde kwaliteit. De vergoeding per foto is weliswaar matig, maar de verkochte aantallen maken alles goed! Inschrijven is gratis, probeer het vrijblijvend! Aan foto's die alleen op jouw harde schrijf verdien je immers helemaal niets. Klik op de blauwe link hierboven en je komt op de registratiepagina van Shutterstock On balance I believe Shutterstock is the best internationally working stock photo agency for the photographer! I now have a half years experience and it certainly generates the most revenue. Shutterstock is very critical on the quality of the pictures. The fee per photo is moderate, but the sales numbers are high! Registration is free, just try it. Why not? Because to pictures only stored on your hard disk, you earn nothing. Click on the blue link above and you come to the registration page of Shutterstock.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten